• Hệ thống hoà lưới 2KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 800.000 – 1.2 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 15m2.

  • Hệ thống hoà lưới 3KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1.000.000 – 1.5 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 20m2.

  •  Hệ thống hoà lưới 5KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1.600.000 – 3 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 35m2

  • Hệ thống hoà lưới 7.5KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 2.600.000 – 4 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 50m2.

  • Hệ thống hoà lưới 10KW: Hệ thống hoà lưới 10KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 3.600.000 – 5 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 75m2.Mới hơn Cũ hơn

Liên hệ :

anhduong
Hotline0989043971