LẮP ĐẶT 1 LẦN SỬ DỤNG ĐẾN 30 NĂM  1. Hệ thống hoà lưới 2KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 800.000 – 1.2 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 15m2.
  2. Hệ thống hoà lưới 3KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1.000.000 – 1.5 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 20m2.
  3.  Hệ thống hoà lưới 5KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1.600.000 – 3 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 35m2
  4. Hệ thống hoà lưới 7.5KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 2.600.000 – 4 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 50m2.
  5. Hệ thống hoà lưới 10KW: Hệ thống hoà lưới 10KW: Phù hợp cho gia đình có hóa đơn tiền điện từ 3.600.000 – 5 triệu/tháng, diện tích lắp đặt khoảng 75m2.


Mới hơn Cũ hơn
anhduong
Hotline0989043971